add line
QR Code
ตารางการท่องเที่ยว
21 - 24 ธันวาคม รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์(รอบแรก) 2,800
11 - 14 มกราคม 62 ลาว หลวงพระบาง ไปเรือ 7,800
18 - 21 มกราคม 62 รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์(รอบแรก) 2,800
20 - 24 มกราคม 62 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 17,800
25 - 29 มกราคม 62 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 14,800
8 - 10 กุมภาพันธ์ 62 เชียงตุง 4,800
20 - 24 กุมภาพันธ์ 62 เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 18,800
21 - 24 กุมภาพันธ์ 62 ทะเลเวียดนามใต้ เกาะฟูโกว๊ก 16,800
7 - 11 มีนาคม 62 จีน ฉางซา จางเจียเจี๊ย 19,800
20 - 27 มีนาคม 62 ไอซ์แลนด์ 135,000
26 - 30 มีนาคม 62 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บินเชียงใหม่ 18,800
30 - 3 มีนาคม เมษายน 62 อิบารากิ โตเกียว ซากุระ 35,800
1 - 6 เมษายน 62 บาหลี 21,800
22 - 27 เมษายน 62 จีน คุณหมิง ต้าหลี่ หลี่เจียง แชงการีล่า 22,800
22 - 28 เมษายน 62 ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 49,800
ตารางการท่องเที่ยว