add line
QR Code
ตารางการท่องเที่ยว
25 - 28 มีนาคม มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน ***บินตรงเชียงใหม่*** 22,800
26 - 30 มีนาคม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ***บินตรงเชียงใหม่*** 18,800
6 - 10 เมษายน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ***บินตรงเชียงใหม่*** เหลือ6ที่ 13,500
18 - 24 เมษายน แคชเมียร์ อินเดีย ทัชมาฮาล 30,800
10 - 13 มิถุนายน ไต้หวัน ไทเป 14,800
9 - 17 กรกฏาคม อเมริกาตะวันตก 98,800
22 - 29 พฤษภาคม ยุโรปตะวันออก ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก ออสเตรีย เวียนนา 69,800
ตารางการท่องเที่ยว