add line
QR Code
ตารางการท่องเที่ยว
27 - 31 มกราคม อุดร ขอนแก่ง พีธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ 4,500
8 - 10 กุมภาพันธ์ 62 เชียงตุง 4,800
15 - 19 กุมภาพันธ์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 14,800
18 - 22 กุมภาพันธ์ เกาหลี สกี 18,800
21 - 24 กุมภาพันธ์ 62 ทะเลเวียดนามใต้ เกาะฟูโกว๊ก 16,800
7 - 11 มีนาคม 62 จีน ฉางซา จางเจียเจี๊ย 20,800
9 - 13 มีนาคม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 17,800
23 - 27 มีนาคม 62 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 19,800
1 - 6 เมษายน 62 บาหลี 21,800
3 - 5 เมษายน สิงคโปร์ ยูนิเวอแซล 20,800
5 - 10 เมษายน คณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 22,800
7 - 13 สิงหาคม รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 59,800
ตารางการท่องเที่ยว