add line
QR Code
ตารางการท่องเที่ยว
23 - 26 มีนาคม เวียดนามกลาง ดงเหย เว้ ดานัง ฮอยอัน 9,900
24 - 28 มีนาคม โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ 38,800
25 - 28 มีนาคม มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน บินตรงเชียงใหม่ 22,800
26 - 30 มีนาคม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา บินตรงเชียงใหม่ 18,800
6 - 10 เมษายน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 13,800
18 - 24 เมษายน แคชเมียร์ อินเดีย ทัชมาฮาล 30,800
6 - 9 พฤษภาคม ไต้หวัน ไทเป 13,500
12 - 20 กรกฏาคม อเมริกาตะวันตก 98,800
ตารางการท่องเที่ยว